בניין 1

קומה 6

דירה מס’ 17
מכירה חופשית
שטח הדירה: 141 מ”ר
שטח המרפסת: 140 מ”ר
2 חניות
תוכנית דירה >

קומה 5

דירה מס’ 15
מכירה חופשית
שטח הדירה: 167 מ”ר
שטח המרפסת: 77 מ”ר
+2 חניות
תוכנית דירה >

16

דירת 4 חד’  
שטח הדירה: 99.58 מ”ר,
שטח המרפסת: 11.96 מ”ר
2 חניות

קומה 4

12

דירת 3 חד’  
שטח הדירה: 80.15 מ”ר,
שטח המרפסת: 11.85 מ”ר
 חנייה 1 + מחסן

13

דירת 5 חד’ 
שטח הדירה: 121.09 מ”ר,
שטח המרפסת: 11.95 מ”ר
2 חניות

14

דירת 4 חד’  
שטח הדירה: 99.58 מ”ר,
שטח המרפסת: 11.95 מ”ר
 חנייה 1

קומה 3

9

דירת 3 חד’ 
שטח הדירה: 80.15 מ”ר,
שטח המרפסת: 11.85 מ”ר
 חנייה 1

10

דירת 5 חד’   
שטח הדירה: 121.09 מ”ר,
שטח המרפסת: 11.96 מ”ר
2 חניות

11

דירת 4 חד’   
שטח הדירה: 99.58 מ”ר,
שטח המרפסת: 11.95 מ”ר
 חנייה 1

קומה 2

6

דירת 3 חד’   
שטח הדירה: 80.15 מ”ר,
שטח המרפסת: 11.85 מ”ר
 חנייה 1

דירה מס’ 7
מכירה חופשית
שטח דירה: 121 מ”ר
שטח מרפסת: 11 מ”ר
+ חנייה
תוכנית דירה >

8

דירת 4 חד’   
שטח הדירה: 99.58 מ”ר,
שטח המרפסת: 11.95 מ”ר
2 חניות

קומה 1

3

דירת 3 חד’  
שטח הדירה: 80.15 מ”ר,
שטח המרפסת: 11.85 מ”ר
 חנייה 1

4

דירה מס’ 4
מכירה חופשית
שטח דירה: 121 מ”ר
שטח מרפסת: 20 מ”ר
+ חנייה

5

מכירה חופשית
שטח דירה: 99 מ”ר
שטח מרפסת: 40 מ”ר
+חניה

קומת קרקע

1

דירת גן, 5 חד’   
שטח הדירה: 128.81 מ”ר,
שטח הגינה: 127.39 מ”ר
2 חניות + מחסן

דירה מס’ 2
מכירה חופשית

דילוג לתוכן