בניין 3

קומה 6

דירה מס’ 11
מכירה חופשית
שטח הדירה: 140 מ”ר
שטח המרפסות: 37 מ”ר
+ 2 חניות
תוכנית דירה >

קומה 5

10

מכירה חופשית
שטח הדירה: 148 מ”ר
שטח המרפסת: 68 מ”ר
+2 חניות

קומה 4

8

דירת 4 חד’  
שטח הדירה: 101.28 מ”ר,
שטח המרפסת: 12.00 מ”ר
 חנייה 1

9

דירת 4 חד’  
שטח הדירה: 100.75 מ”ר,
שטח המרפסת: 11.00 מ”ר
2 חניות

קומה 3

6

דירת 4 חד’   
שטח הדירה: 101.28 מ”ר,
שטח המרפסת: 12.00 מ”ר
 חנייה 1

7

דירת 4 חד’ 
שטח הדירה: 100.75 מ”ר,
שטח המרפסת: 11.00 מ”ר
 חנייה 1

קומה 2

4

דירת 4 חד’  
שטח הדירה: 101.28 מ”ר,
שטח המרפסת: 18.58 מ”ר
2 חניות

5

דירת 4 חד’ 
שטח הדירה: 100.75 מ”ר,
שטח המרפסת: 17.10 מ”ר
2 חניות

קומה 1

1

מכירה חופשית
שטח הדירה: 167 מ”ר
שטח המרפסת: 24 מ”ר
+ 2 חניות

דירה מס’ 2
מכירה חופשית

3

דירת 3 חד’   
שטח הדירה: 81.55 מ”ר,
שטח המרפסת: 13.00 מ”ר
 חנייה 1

קומת קרקע

דילוג לתוכן