בניין 4

קומה 6

17

מכירה חופשית
שטח הדירה: 141 מ”ר
שטח מרפסת: 140 מ”ר
+ 2 חניות

קומה 5

15

מכירה חופשית
שטח הדירה: 167 מ”ר
שטח המרפסת: 77 מ”ר
+ 2 חניות

16

דירת 4 חד’ 
שטח הדירה: 99.58 מ”ר,
שטח המרפסת: 11.95 מ”ר
2 חניות + מחסן

קומה 4

12

דירת 3 חד’ 
שטח הדירה: 80.1 מ”ר,
שטח המרפסת: 11.85 מ”ר
חנייה 1

13

דירת 5 חד’  
שטח הדירה: 121.08 מ”ר,
שטח המרפסת: 11.85 מ”ר
2 חניות + מחסן

14

דירת 4 חד’ 
שטח הדירה: 99.58 מ”ר,
שטח המרפסת: 11.95 מ”ר
חנייה 1

קומה 3

9

דירת 3 חד’ 
שטח הדירה: 80.1 מ”ר,
שטח המרפסת: 11.85 מ”ר
חנייה 1 + מחסן

10

דירת 5 חד’ 
שטח הדירה: 121.08 מ”ר,
שטח המרפסת: 11.85 מ”ר
2 חניות

11

דירת 4 חד’ 
שטח הדירה: 99.58 מ”ר,
שטח המרפסת: 11.95 מ”ר
2 חניות + מחסן

 

קומה 2

6

דירת 3 חד’  
שטח הדירה: 80.1 מ”ר,
שטח המרפסת: 11.85 מ”ר
חנייה 1

7

דירת 5 חד’  
שטח הדירה: 121.08 מ”ר,
שטח המרפסת: 11.85 מ”ר
2 חניות

8

דירת 4 חד’  
שטח הדירה: 99.58 מ”ר,
שטח המרפסת: 11.95 מ”ר
חניה 1

קומה 1

3

דירת 3 חד’  
שטח הדירה: 80.10 מ”ר,
שטח המרפסת: 11.85 מ”ר
חנייה 1

4

דירת 3 חד’  
שטח הדירה: 80.10 מ”ר,
שטח המרפסת: 11.85 מ”ר
חנייה 1

5

דירת 3 חד’  
שטח הדירה: 80.10 מ”ר,
שטח המרפסת: 11.85 מ”ר
חנייה 1

קומת קרקע

1

דירה מס’ 14
מכירה חופשית
שטח דירה: 143 מ”ר
שטח מרפסת: 59 מ”ר
+2 חניות

2

מכירה חופשית
שטח הדירה: 128 מ”ר
שטח החצר: 105 מ”ר
+ 2 חניות

דילוג לתוכן