בניין 5

קומה 7

דירה מס’ 26
מכירה חופשית

קומה 6

דירה מס’ 24
מכירה חופשית

דירה מס’ 25
מכירה חופשית
שטח הדירה: 156 מ”ר
שטח מרפסת: 66 מ”ר
+ 2 חניות

קומה 5

20

דירת 3 חד’ 
שטח הדירה: 77.66 מ”ר,
שטח המרפסת: 13.31 מ”ר
חנייה 1

21

דירת 4 חד’ 
שטח הדירה: 100.00 מ”ר,
שטח המרפסת: 12.31 מ”ר
2 חניות

22

דירת 4 חד’  
שטח הדירה: 100.00 מ”ר,
שטח המרפסת: 12.27 מ”ר
חניה + מחסן

23

דירת 3 חד’ 
שטח הדירה: 77.66 מ”ר,
שטח המרפסת: 13.32 מ”ר
חנייה 1

קומה 4

16

דירת 3 חד’ 
שטח הדירה: 77.66 מ”ר,
שטח המרפסת: 13.31 מ”ר
חנייה 1

17

דירת 4 חד’ 
שטח הדירה: 100.00 מ”ר,
שטח המרפסת: 12.31 מ”ר
חנייה 1

18

דירת 4 חד’  
שטח הדירה: 100.00 מ”ר,
שטח המרפסת: 12.27 מ”ר
חנייה 1

19

דירת 3 חד’ 
שטח הדירה: 77.66 מ”ר,
שטח המרפסת: 13.32 מ”ר
חנייה 1

קומה 3

12

דירת 3 חד’ 
שטח הדירה: 77.66 מ”ר,
שטח המרפסת: 13.31 מ”ר
חנייה 1 

13

דירת 4 חד’ 
שטח הדירה: 100.00 מ”ר,
שטח המרפסת: 12.31 מ”ר
חנייה 1 

14

דירת 4 חד’ 
שטח הדירה: 100.00 מ”ר,
שטח המרפסת: 12.27 מ”ר
חנייה 1 + מחסן

15

דירת 3 חד’ 
שטח הדירה: 77.66 מ”ר,
שטח המרפסת: 13.32 מ”ר
חנייה 1

קומה 2

8

דירת 3 חד’  
שטח הדירה: 77.66  מ”ר,
שטח המרפסת: 13.31 מ”ר
חנייה 1 + מחסן

9

דירת 4 חד’  
שטח הדירה: 100 מ”ר,
שטח המרפסת: 12.31 מ”ר
2 חניות

10

דירת 4 חד’  
שטח הדירה: 100 מ”ר,
שטח המרפסת: 12.27 מ”ר
חנייה 1

11

דירת 3 חד’  
שטח הדירה: 77.66 מ”ר,
שטח המרפסת: 13.32 מ”ר
חנייה 1

קומה 1

4

דירת 3 חד’  
שטח הדירה: 77.66 מ”ר,
שטח המרפסת: 59.95 מ”ר
חנייה 1

5

דירת 4 חד’  
שטח הדירה: 100.00 מ”ר,
שטח המרפסת: 31.95 מ”ר
חנייה 1

6

דירת 4 חד’  
שטח הדירה: 100 מ”ר,
שטח המרפסת: 31.95 מ”ר
חנייה 1

7

דירת 3 חד’  
שטח הדירה:  77.66 מ”ר,
שטח המרפסת: 59.95 מ”ר
חנייה 1

קומת קרקע

1

מחיר למשתכן
דירת גן, 5 חד’
שטח הדירה: 128.70 מ”ר,
שטח הגינה: 257.83 מ”ר
2 חניות + מחסן
מחיר: 1,789,266 ש”ח
לתוכנית המכר >

2

שטח הדירה: 128 מ”ר
שטח החצר: 138 מ”ר
+ 2 חניות

3

דירה מס’ 3
מכירה חופשית
שטח דירה: 129 מ”ר
שטח החצר: 114 מ”ר
+ 2 חניות

דילוג לתוכן